IT 6x anders bekeken

context

Informatie Technologie

IT: 2 eenvoudige letters uitgedrukt door 1 horizontaal en 2 verticale streepjes. Intussen al decennialang neemt dit acroniem meer plaats in in ons leven. Dat de ’t’ van IT voor ’technologie’ staat is in de loop van de jaren niet gewijzigd. Oorspronkelijk stond te ‘i’ voor ‘informatie’ (IT in het Engels: “information technology”), maar die vlag dekt vandaag niet meer de volle lading.  Hieronder leggen we uit dat de ‘i’ vandaag 6 verschillende betekenissen heeft, althans volgens de overtuiging van Serjeus.

 

de 'i' in it staat bij ons voor

zoekt u i's?

Si hoc non legere titulum, utere computatrum scientia (*)

(*) Als je de titel niet kunt lezen, maak dan gebruik van informatica ; - )
Informatie

Informatie is alles wat kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. Strikt genomen is informatie pas informatie als die interpreteerbaar is. Interpreteren en integreren van informatie leidt tot kennis. (bron: Wikipedia)

Serjeus kan u helpen om uw gegevens om te zetten naar bruikbare informatie zodat u (meer) inzicht krijgt in de hoeveelheid “data” die u al bezit of eenvoudig kan verwerven.

Integratie

Integratie omvat het combineren van gegevens die zich in verschillende bronnen bevinden om gebruikers daarvan een eenduidig beeld te bieden. (bron: Wikipedia)

Het proces van data-integratie is belangrijk in verschillende situaties,  zoals bijv. commerciële, wetenschappelijke en productie-omgevingen.

Serjeus helpt u om uw gegevens te integreren in bestaande of nieuwe toepassingen of rapporteringen.  Ook bij het bouwen van zgn. interfaces kunnen wij u begeleiden.

 
Infrastructuur

Onder infrastructuur verstaan we het geheel van de zgn. hardware die uw informatica-diensten laat functioneren. Dit gaat over servers, data-opslag (storage), netwerkapparatuur, zelfs koeling en noodstroomvoorzieningen.

Serjeus werkt merk-onafhankelijk en bekijkt met u de opties die het best passen bij uw onderneming; ook het “outsourcen” (d.i. het beschikbaar stellen via een derde partij) kan hierbij een optie zijn.

Intelligentie

Intelligentie is een mentale eigenschap met veel verschillende functies zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen en te leren van ervaringen. (bron: Wikipedia)

In de informatica wordt er vaak middelen ingezet die de intelligentie verhogen of zelfs ‘automatiseren’. U kent ongetwijfeld het begrip artificiële intelligentie (AI). Terwijl u misschien van mening bent dat het niet zo’n vaart zal lopen wordt u dagelijks al geconfronteerd met AI.  AI in eenvoudige of in complexe vorm is momenteel beschikbaar voor alle soorten en groottes van bedrijven.

Ter illustratie: u kunt een zgn. ‘bot’ op uw website laten installeren waarbij uw klanten de meest voor de hand liggende vragen al opgelost krijgen zonder dat u zelf tijd moet spenderen.

Serjeus kan u hierbij begeleiden.

 
Innovatie

Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties, maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.). (bron: Wikipedia)

In een tijdperk van zeer snelle veranderingen, maar ook nieuwe noden of bekommernissen (denk hierbij o.a. aan de klimaatopwarming of milieuvervuiling) is innovatie een absolute must geworden. Niet voor niets is “digitale transformatie” een populair begrip geworden. Vaak worden er zeer innoverende producten of technologieën ingezet om een digitale transformatie te realiseren.

Wij bij Serjeus zijn ervan overtuigd dat innoveren een noodzaak is; laat ons u hierbij assisteren.

 
Identiteit

Wij beschouwen identiteit eveneens als een belangrijke waarde als we het over uw IT hebben. Ondanks de vele beschikbare middelen zien we toch vaak een kopieergedrag op vlak van inrichting en uitstraling. Niets mis met kopieergedrag, we hoeven niet allemaal het warme water opnieuw uit te vinden, maar aan de andere kant kan u zich als onderneming maar onderscheiden van een andere door een specifieke identiteit. Iets wat u uniek maakt ten overstaan van de rest van de markt.

Serjeus wil, samen met u, uw identiteit op vlak van informatica beter naar voor te laten brengen.  In eerste instantie doen wij dat door niet sjabloon-gewijs te werken maar echt aandacht te schenken aan datgene dat uw zaak specifiek maakt. Met andere woorden, een gezonde dosis inrichting op maat geeft u dat extra stukje identiteit.