Verenigingen

Ter inleiding

Onze definitie van “vereniging” luidt als volgt: 

 

"Een vereniging is een verzameling personen die zich met een bepaald doel hebben georganiseerd; dit doel is van
niet-commercieel oogmerk"

Serjeus gaat dus voor de meest ruime interpretatie van een niet-commerciële vereniging. Onze diensten zijn dus ook beschikbaar voor de zgn. feitelijke verenigingen (verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid).
Omdat Serjeus geen service verstrekt aan particulieren vragen we enkele bewijzen waaruit moet blijken met welk doel de vereniging actief is.

Wij maken geen onderscheid in de doelstelling: (sociaal-)culturele, sport- en andere verenigingen(*) komen in aanmerking.  Voor ons is de legitimiteit wel van belang. Om deze reden zullen wij geen diensten verstrekken aan verenigingen die zich buiten de wet plaatsen, onverdraagzaamheid verheerlijken of dubieuze bedoelingen hebben.

Elke vereniging die op ons beroep wil doen gaat ermee akkoord om minimale gegevens te verstrekken zodat wij de authenticiteit kunnen vaststellen. Wij behouden ons altijd het recht om niet in te gaan op verzoeken of af te zien van onze uitzonderlijke voorwaarden(*).

(*) vzw’s met bedrijfsactiviteiten en/of met betaald personeel vallen niet onder de speciale gunsttarieven. Neem contact met ons op voor meer info.

 

Een speciale boon voor verenigingen

Over het waarom

Zelf heb ik als lid en als bestuurslid het verenigingsleven van dichtbij meegemaakt. En ook later ben ik als voormalig deelraadvoorzitter van de lokale cultuurraad veel in contact geweest met verenigingen. Menig vereniging streeft 1 of meerdere nobele doelen na, het verenigen van mensen op zich is al een mooi, maar niet zo vanzelfsprekend doel.

Terwijl de maatschappij evolueert is eveneens een evolutie – of wordt het een revolutie? – binnen het verenigingsleven een onbetwistbaar gegeven. Verenigingen die van oudsher decennialang of generaties lang hun bestaan konden vieren worden geconfronteerd met nieuwe noden, nieuwe invullingen, nieuwe visies, zelfs nieuwe bestaansredenen. Aan de andere kant is het eveneens merkbaar dat er een generatie van directe, de zgn. “ad hoc” verenigingen ontstaan; verenigingen die zich tijdelijk oprichten met 1 bepaald einddoel voor ogen en daarna ophoudt te bestaan; bijv. een gelegenheidsorkest dat een jubileumconcert verzorgt.

Vaak hele mooie initiatieven die allen bestaansrecht hebben, maar die te lijden hebben onder technische en/of financiële beperkingen. Daarnaast worden verenigingen veel meer geconfronteerd met regels of wettelijke bepalingen. Denk hierbij aan de wet op gegevensbescherming, de zgn. privacy wetgeving. Het verplicht bijhouden van een ledenregister of het delen van informatie binnen de bestuurs- of ledengroep zijn eveneens voorbeelden hiervan.

 
exclusief voor verenigingen

wat kunnen wij voor u betekenen?

Serjeus hanteert een specifiek voordelige prijszetting voor verenigingen. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de wensen kunnen wij zeer interessante voorwaarden stellen die budgetvriendelijk blijven waardoor de financiële werkingsmiddelen gericht kunnen blijven op eigen activiteiten.

Omdat Serjeus zelf ook levensvatbaar moet blijven zien we wel de noodzaak om het aantal verenigingen die we bevoordeeld ondersteunen te beperken. Onze beschikbaarheid is dus relatief, maar toch mag u ons engagement wel degelijk “Serjeus” nemen wanneer wij onze medewerking toezeggen.

 

van 't schap ...

Doorheen de tijd bouwen we een catalogus op van 'standaarddiensten' die aan een vaste prijs kunnen afgenomen worden.
Afhankelijk van het type kan dit een forfaitaire prijs, een abonnementsprijs of een prijs per eenheid zijn.

Enkele voorbeelden - ter illustratie van onze diensten

Documenten delen

Er bestaan genoeg gratis of goedkope diensten, maar niet iedereen weet hoe hieraan te beginnen. Laat ons uw vereniging hiermee begeleiden.

beheer ledenlijst

Op zoek naar het eenvoudig beheren van bijv. een ledenlijst die op maat van uw vereniging is?

promotie-site

Een bijna kant-en-klare website met vast aantal pagina's en rubrieken ingevuld met uw eigen materiaal. Wij zorgen ook voor de hosting.

wanneer it een meerwaarde kan betekenen, bijvoorbeeld:

omgaan met GDPR

Is uw vereniging voldoende 'safe' over gegevensverwerking? Wij doen voor u een audit met aanbevelingen.

e-mail

De identiteit van uw vereniging benadrukken met gepersonaliseerde mailadressen, onbeperkt in aantal?

website

Niet genoeg met onze kant-en-klare uitkomst, maar wel nood aan promotie op het wereldwijde web? Of enkel nood aan hosting?

... of op maat

Nood aan maatwerk? We kunnen een vaste prijs voorop stellen of een prijs in regie aan interessante voorwaarden. Informeer ons over uw project!