Kleine bedrijven

klein én professioneel

Het onderscheid tussen kleine bedrijven aan de ene kant, en middelgrote + grote bedrijven aan de andere kant, is dat we voor kleine bedrijven ook mogelijkheden kunnen bieden om de hele IT-infrastructuur uit te baten. Kleine bedrijven (bedrijven met een personeelsbezetting van minder dan 25 personen) hebben vaak minder complexe opstellingen en minder nood aan een continu-opvolging. Dit gezegd zijnde, betekent dit niet dat kleine bedrijven geen nood hebben aan een professionele omkadering. Integendeel, ook voor kleine bedrijven is het essentieel dat zij als volwaardige onderneming tussen de grotere organisaties staan.

Serjeus maakt geen onderscheid naar kwaliteit, wel in het aanbod van diensten:

 

Managed services

Bij managed services hoeft u niet meer wakker te liggen van uw IT, u besteedt deze uit aan een andere partij die deze verantwoordelijkheid op zich neemt.  Vaak komt u beter koop uit, bovendien hoeft u zelf niet meer te investeren in apparatuur met bovendien maar een beperkte levensduur.

Bij managed services wordt bepaald welke diensten of processen u wenst over te dragen, daarbij worden er ook wederzijdse afspraken gemaakt, bijvoorbeeld wanneer en hoe u contact kan opnemen voor ondersteuning, binnen welke termijn u een antwoord mag verwachten, hoe snel een oplossing moet worden verwezenlijkt en dergelijke meer. Deze bundel van afspraken vormt de SLA, de “service level agreement“.

Wanneer er wordt overgegaan tot uitvoering van het contract met bijhorende SLA komt eerst de intake-fase, waarbij uw omgeving wordt ingericht om op het afgesproken moment de diensten over te nemen. De fase na de intake is de “operations”-fase. Deze duurt voort voor de termijn van het contract of tot er een wezenlijke gewenste wijziging plaatsvindt (bijv. verandering van diensten of accommodatie). In de operationele fase krijgt u op regelmatige basis een overzicht van de afgelopen periode. Dit overzicht bevat een voortgangsrapportering volgens beschikbaarheid, eventuele incidenten + oplossingen en een overzicht van de elementen die onder de noemer van de SLA vallen. Dit rapport wordt met u besproken zodat u ook de gelegenheid heeft om vragen te stellen, te becommentariëren of om ons te informeren over komende wijzigingen. Want een groot voordeel van managed services is dat u gemakkelijk kan inspelen op nieuwe noden of wensen.

 

andere diensten

van 't schap ...

Doorheen de tijd bouwen we een catalogus op van 'standaarddiensten' die aan een vaste prijs kunnen afgenomen worden.
Afhankelijk van het type kan dit een forfaitaire prijs, een abonnementsprijs of een prijs per eenheid zijn.

Enkele voorbeelden - ter illustratie van onze diensten

Documenten delen

Er bestaan genoeg gratis of goedkope diensten, maar niet iedereen weet hoe hieraan te beginnen. Laat ons uw bedrijf hiermee begeleiden.

intranet

Op zoek naar een betaalbaar intranet voor uw medewerkers? Het intranet vergemakkelijkt communicatie en het delen van informatie.

promotie-site

Een bijna kant-en-klare website met vast aantal pagina's en rubrieken ingevuld met uw eigen materiaal. Wij zorgen ook voor de hosting.

wanneer it een meerwaarde kan betekenen, bijvoorbeeld:

omgaan met GDPR

Is uw bedrijf voldoende 'safe' over gegevensverwerking? Wij doen voor u een audit met aanbevelingen.

e-mail

De identiteit van uw bedrijf benadrukken met gepersonaliseerde mailadressen, onbeperkt in aantal?

website

Niet genoeg met onze kant-en-klare uitkomst, maar wel nood aan promotie op het wereldwijde web? Of enkel nood aan hosting?

... of op maat

Nood aan maatwerk? We kunnen een vaste prijs voorop stellen of een prijs in regie aan interessante voorwaarden. Informeer ons over uw project!